Advisering en coaching

Advisering

Wij kunnen uw organisatie/vereniging, project of initiatief kortstondig of over een langere periode adviseren ten aanzien van communicatie en in het bijzonder als het gaat om communicatie met de lokale overheid, politici en richting media. Maar ook als het gaat om het organiseren van interne communicatie en communicatie met partners van uw vereniging/organisatie, initiatief en anderen.

Ook mkb-ers die initiatieven hebben vanuit maatschappelijke betrokkenheid zijn wij graag van dienst.

Coaching

Persoonlijke- en professionele ontwikkeling is en blijft altijd voor iedereen belangrijk. Coaching kan u helpen om met een verse blik naar uzelf te kijken en daar waar nodig te werken aan verbetering, waarbij autenticiteit voor ons het uitgangspunt is.

Wij zijn gespecialiseerd in
• Constructief en effectief communiceren
• Vergroten van het zelfvertrouwen
• Emotie versus ratio

Ons traject bestaat uit drie stappen, verdeeld over een samen met u bepaalde periode. De eerste stap is een intakegesprek, de tweede stap bestaat uit een vooraf bepaald aantal coachsessies, waarna het traject wordt afgerond met een evaluatie.

Kortom;  wij helpen u meer inzicht  te krijgen in 'wie ben ik', 'wat kan ik' en 'hoe kan ik mijzelf verbeteren?'

Heeft u vragen, klik hier en mail ons